Tất cả đã có tiền lệ

Tất cả đã có tiền lệ

“Tất cả đã có tiền lệ, chứ không phải là đến bây giờ khi mọi thứ bắt buộc phải sinh tồn dựa vào internet thì bạn mới thay đổi.”

Uber không cướp mất thị trường của taxi, mà vì taxi lười thay đổi hay quá bảo thủ với kiểu kinh doanh truyền thống (refuse to change the way they did business)

Starbuck không cướp khách của các quán cafe kiểu cũ khi nó mở rộng tới các khu phố nhỏ, mà vì các mô hình cafe cũ lười thay đổi.

Đấy, tất cả đâu phải là chưa có tiền lệ trong business world

Và câu hỏi lúc này

Không phải là “How we do what we doing”

Mà phải là “How will we do what we doing in a different world”

Hầu hết tư duy của doanh nghiệp đặt ở chế độ survival mode chứ không phải là reinvention mode

Câu hỏi lúc này trong đại dịch Covid không phải là “How we can get through this”

Mà phải là “How we can change to get through this”

Tất cả đã có tiền lệ, chứ không phải là đến bây giờ khi mọi thứ bắt buộc phải sinh tồn dựa vào internet thì bạn mới thay đổi.

So, reinvent ourself.

Trích bài phỏng vấn mới nhất của Simon Sinek

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.