Lỗi lầm, hỏng việc, làm sai… là không thể tránh khỏi trong cuộc sống

Lỗi lầm, hỏng việc, làm sai… là không thể tránh khỏi trong cuộc sống

Chẳng ai luôn luôn làm đúng, không mắc lỗi gì từ khi bé đến lúc đi làm … kể cả là lãnh tụ 😄.

Sai lầm là thứ quan trọng để ta nhận ra và chấp nhận … “cuộc sống mà” (accept the fact of life).

Cơ mà mỗi lần sai đều dạy ta một bài học, và vì that’s life… so there’s no end to learning… đến khi ta 60-70 tuổi vẫn sẽ mắc sai lầm và tiếp tục được học những bài học ấy chứ 😋

Như vậy nếu bạn sợ sai, không dám làm, không dám vượt qua vùng thoải mái thì chắc chắn sẽ không đạt được kết quả và học được bài học nào.

Mình có thể sharing về cách làm brand marketing hay communication plan qua các workshop hay lớp học cũng là bởi… mình đã planning rất nhiều… sai sót rất nhiều… những dự án thành công là kết quả của nhiều lần sai và sửa.

Qua các lớp, thấy hầu hết các bạn chăm làm bài tập và đưa mình sửa và góp ý sớm đều là những bạn sau đó có những kết quả vượt xa mong đợi.

Mình thấy là ai cũng lười. Mình cũng lười.

Ai cũng lười, chỉ có những người không sợ sai, không sợ fail, nên họ dám làm sớm, hiện thực hoá những suy nghĩ trong đầu… vì thế họ sẽ sớm đạt được kết quả.

Nếu không bắt đầu từ bây giờ thì 6 tháng rồi một năm nữa lại giật mình “Ơ mình vẫn chưa làm được cái gì”😋

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.