Blogs

Nếu bạn thích nhảy, bạn cứ đi tham gia nhóm nhảy, đi diễn kiếm tiềnNếu bạn thích hát, bạn cứ đi hát, đi thi, đi hát kiếm tiềnNếu bạn thích vẽ, bạn cứ vẽ, tự làm...